ŠOLSKI BAROMETER
Spletna stran
2020

Šolski barometer

Šolski barometer je vsakoletna raziskava, v katero je od leta 2017 dalje vključenih več slovenskih poklicnih šol in gimnazij, ki si želijo izvedeti, kako so različni deležniki – dijaki, starši in zaposleni, zadovoljni z delovanjem svoje šole. Razvili smo enostavno predstavitveno spletno stran, ki zgodbo Šolskega barometra predstavi na hiter in pregleden način, prav tako pa se spletna stran oblikovno prilagaja vsem vrstam naprav.

popup image popup image popup image popup image


Naslednji projekt
Spletna stran